ALPINE-FINLAND.COM

ALPINE-FINLAND.COM

Infopaketti autojen multimediajärjestelmistä

Suomalaiset jälleenmyyjät

Suomalaiset jälleenmyyjätTavaran tai palvelun toimittamisen asiakkaalle viimeisin ja ehkä tärkein lenkki ovat jälleenmyyjät. Jälleenmyyjä on se, joka tuotteita promovoiden varmistaa sen, että tuotteita ostanut asiakas on tyytyväinen hankintaansa. Heidän merkityksensä asiakastyytyväisyyteen on siis ratkaisevan tärkeä.

Tyytyväinen asiakas usein kulloistakin laitetta uusiessaan perustaa päätöksensä uuden hankinnasta siihen, kuinka edellinen laite ja siihen liittyvä mahdollinen huolto ja neuvonta ovat toimineet. Ja totta kai hyvin tärkeää on myös, kuinka jälleenmyyjä on kohdannut asiakkaan.

Laadukas tuote oikeaan hintaan ja hyvin asiansa osaava jälleenmyyntiverkosto ovat avain menestyksellisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Toisaalta, jos laite saa jostain syystä huonon maineen, ei sitä pelasta edes osaava jälleenmyyjä. Periaatteena on, että tyytyväinen asiakas kertoo hankkimastaan tuotteesta kolmelle tai neljälle muulle henkilölle, kun taas tyytymätön asiakas kertoo kymmenelle muulle, kuinka huono laite on.

Laatu ja kattava jälleenmyyntiverkosto kulkevat käsi kädessä

Esimerkiksi Alpinen video-, audio- ja multimedialaitteilla on Suomessa korkeatasoisen laatutuotteiden maine. Yhtiö valmistaa uusimman teknologian mukaisia älykkäitä multimedialaitteita tehdasasennettuina useaan automerkkiin ja malliin. Lisäksi Alpinen vastaavanlaisia laitteita voi hankkia jälkiasennuksena lähes kaikkiin automalleihin. Jo vuosia Alpinen autostereot ovat olleet laadun synonyymejä, eikä yhtiö ole tinkinyt tästä nykyisessäkään tuotannossa.

Osana laatua toimii Suomessa kattava jälleenmyyntiverkosto. Maahantuojan myyntistrategiana on ollut ”vähän mutta hyvää” –periaate, eli laitteita ei ole tarjolla jokaisessa halpahallissa. Tämä takaa laadun, ja kun osana laatua on asiakkaan kokemus palvelutapahtumasta, on tärkeää, että asiakkaalle tarjotaan asiantuntevaa palvelua, joka puolestaan antaa lisäarvoa tuotteelle.

Myös ongelmatilanteissa toimiminen ja huolto ovat ensiarvoisen tärkeitä laadun luomisessa. Hyvin hoidettu reklamaatio saattaa jopa toimia myyntiä edistävänä tekijänä. Se kertoo jälleenmyyjän halusta panostaa tuotteen markkinointiin ja sillä tavoin edistää asiakkaan sitoutumista laadukkaaseen tuotepakettiin. Hyvä ja toimiva tuote, tasokas markkinointi ja miellyttävä myyntitapahtuma ovat asiakastyytyväisyyden peruspilareita.

Pohjoisesta etelään

Alpine-jälleenmyyjien verkosto kattaa lähes koko Suomen, ja verkkokaupan avulla laitteiden ostaminen on mahdollista missä tahansa. Lahtelainen J Kärkkäinen on paitsi useita toimipaikkoja kattava tavarataloketju, myös koko Suomen kattava verkkokauppa. Myyntivolyymin laajentamisen myötä kauppa pystyy tarjoamaan tasokkaita tuotteita hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan.

Alpine-tuotteiden valikoima rajoittuu kuitenkin lähinnä perussoittimiin ja kaiuttimiin, joita löytyy useita malleja. Perussoittimilla ja hyvillä kaiuttimilla luodaan hyvätasoinen audiosysteemi esimerkiksi miellyttävään musiikin kuunteluun. Peruslaitteistoissakin on mahdollisuus liittää Bluetooth-tekniikan avulla Android- tai iOS-puhelimet toimimaan yhdessä laitteiston kanssa, jolloin esimerkiksi puhelut sujuvat soittimen kautta ja itse soitinta pystytään hallitsemaan haluttaessa puhelimen käyttöjärjestelmällä. Musiikin striimaus on mahdollista Tuneit-sovelluksen avulla. Kova kilpailu alalla pakottaa laitteistojen valmistajat varustamaan edullisetkin multimedialaitteensa tasokkaalla tekniikalla. Tämä toimii jälleenmyyjien kannalta hyvänä myyntiargumenttina ja viime kädessä siitä hyötyy myös asiakas.

Alpine-tuotteiden jälleenmyyjäverkoston ytimenä ovat erilaiset autohifi-laitteisiin keskittyneet liikkeet ja studiot. Niistä saa ammattimaisen palvelun haluttaessa vaikkapa avaimet käteen -periaatteella. Asiansa hyvin tuntevat ammattimaiset myyjät opastavat asiakasta valinnoissa ja liikkeiden käyttämät asennuspalvelut suorittavat valittujen laitteiden virheettömän asennuksen asiakkaan autoon. Asennuksissa käytetään Alpinen ohjeistuksen mukaisia systeemejä, joka takaa asennuksen toimivuuden ja luo näin asiakkaan käyttöön hyvätasoisen multimediaympäristön, josta on iloa vuosiksi ja jota voidaan päivittää ja parantaa erilaisilla erikseen hankittavilla sovelluksilla asiakkaan toiveiden mukaan.

Jälleenmyyjien verkostoon voi tutustua internetin kautta ja sieltä löytyy lähin jälleenmyyjä kullekin paikkakunnalle. Alpine-tuotesarjaan kuuluu paljon multimedialaitteiden asennuksissa tarvittavia apuvälineitä, kuten erilaisia adaptereita ja kaapelisarjoja. Alpinen jälleenmyyntiverkosto on hyvä paikka näiden korkealaatuisten tuotteiden hankintaan myös muiden kuin Alpinen omien laitteiden asennuksessa. Hyvin suoritettu multimedialaitteiston tasokas asennus onnistuu vain korkealaatuisia tuotteita käyttämällä. Asiantunteva myyjä on tärkeä kriteeri varsinkin ongelmatilanteissa. Monesti laitteiden käytön hallitseva ammattimainen myyjä voi ratkaista laitteiston käyttöön liittyvät ongelmat ilman, että laitteistoa autoineen tarvitsee viedä erityiseen huoltoon. Ja mikäli tarvitaan, jälleenmyyjä voi ohjata asiakkaan edelleen huoltoon.

Tutustu käyttöohjeisiin ja kuuntele asiantuntijoita

Korkeatasoinen multimedialaitteisto ja sen tarjoamien ominaisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen vaativat hieman viitseliäisyyttä normikäyttäjiltä. Jokaiselle on varmasti ainakin jollain lailla tuttu tilanne, että pidemmänkin käytön jälkeen laitteistosta löytyy uusia ominaisuuksia, joita ei siinä ole edes tiedetty olevan. Tässä on jälleenmyyjien ammattitaito ensisijaisen tärkeä. Uuden laitteen ominaisuuksien hallinta ja niiden käytön opettaminen luovat pohjaa asiakastyytyväisyydelle. Tärkeää on myös kertoa laitteisiin liittyvien sovellusten käyttö- ja päivitysmahdollisuuksista. Ja kuinka niitä voi hankkia esimerkiksi itse laitteella suoraan internetin kautta. Tokihan älykkäät laitteet osaavat neuvoa käyttäjäänsä, jos vain käyttäjä osaa neuvoa hakea.

Hyvälaatuisen älykkään multimedialaitteiston hinta saattaa olla suhteellisen korkea. Hintaa tutkiessa, kannattaa katsoa, mitä rahalla todellisuudessa saa. Ostamalla erilaisia laitteita erilaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi dvd-soittimen musiikin kuunteluun, lisäämällä siihen erillisen näytön, peruutuskameran tai muita laitteita asennuksineen, kertyy niillekin hintaa reilusti. Lisäksi niiden toimiminen yhdessä ja käyttäminen yhdellä ohjaimella saattaa olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Alpine tarjoaakin jälleenmyyjiensä kautta erilaisia kampanjoita, joiden yhteydessä tasokkaan multimedialaitteiston saattaa saada hyvinkin edullisesti.

Privacy Policy