ALPINE-FINLAND.COM

ALPINE-FINLAND.COM

Infopaketti autojen multimediajärjestelmistä

Tekniikka tulevaisuudessa

Autojen tekniikan kehitys tulevaisuudessaVoiko virtuaalitodellisuus korvata oikean todellisuuden? Milloin auto lakkaa olemasta auto? Tulevaisuuteen liittyy paljon kysymyksiä, joiden vastaukset jäävät nähtäviksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että autoilu on kokemassa suuria mullistuksia älykkäiden järjestelmien kehittymisen myötä.

Jos auto mielletään kulkuvälineeksi, jonka tarkoitus on kuljettaa matkustajat pisteestä A pisteeseen B, on kehitys hyvin lähellä sitä pistettä, että autoissa ei esimerkiksi tarvita kuljettajia lainkaan, vaan älytekniikka huolehtii auton turvallisesta liikkumisesta ja perilletulosta täysin itsenäisesti.

Statuksen osoittaja

Autoiluun ja auton omistamiseen liittyy kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä liikkuminen. Auton omistaminen kuvastaa usein omistajansa sosiaalista statusta, jota ei suinkaan tule unohtaa. Eivätkä autonvalmistajat ole sitä unohtaneetkaan siitä päätellen, että tarjolla on laaja skaala eritasoisia ja erihintaisia autoja.

Tosiasiahan on, että osapäivätyötä tekevä yksinhuoltajaäiti ei yleensä aja luksusautolla, joka saattaa maksaa reilusti omakotitalon hinnan. Toisaalta luksusautoillekin riittää raharikkaita ostajia ja niin kauan kuin sosiaaliset aspektit ovat realiteetteja, autonvalmistajat tulevat valmistamaan autoja eri segmentteihin ja ottamaan rahan sieltä, missä rahaa on. Älykkäät multimedialaitteet ovat tekniikan supernopean kehityksen myötä tulleet edullisempiin automalleihin vakiovarusteina. Jos peruslaite on olemassa, saa siihen rahalla lisää erilaisia täydentäviä sovelluksia, jotka tekevät laitteista monipuolisempia.

Tarkkaile kehityssuuntia

Kun puhutaan autojen tekniikan kehittymisestä, tulee ottaa huomioon mihin suuntaan yhteiskunnan kehitys on liikkumassa. Globaaleja ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmaston lämpeneminen ja siihen johtavat tekijät. Vastuullinen kuluttaja on hyvin tietoinen tekemiensä valintojen vaikutuksesta. Myös sosiaaliset argumentit ovat tärkeitä. On havaittavissa merkkejä muutoksesta siihen suuntaan, että asunnon tai auton omistaminen ei enää ole välttämättä itsetarkoitus. Esimerkiksi asunnonostoon sijoitettavalla rahalla voi tehdä paljon muitakin hyvää elämää tukevia asioita.

Samoin auton omistamisessa: miksi seisottaa kallista autoa kadunvarressa, jos sitä vain harvoin tarvitaan. Nykyään onkin olemassa erilaisia autojen käyttöyhteisöjä, joissa yksityisomistamisen sijaan yhteisö omistaa auton ja yksilö voi sitä tarvittaessa käyttää. Tähän malliin sopisi hyvin autojen tekniikan kehittäminen siihen suuntaan, että ne voisivat toimia eräänlaisina joukkoliikennevälineinä, jotka itsenäisesti ajaisivat tietyillä reiteillä tai alueilla ja jotka voi tarvittaessa esimerkiksi pilvipalvelun kautta tilata saapumaan määrättyyn aikaan määrättyyn paikkaan. Tämä voisi toimia vaikka siten, että älykäs järjestelmä tietoisena autojen sijainnista ohjaisi sopivimman auton käytettäväksi. Pilvipalveluiden käyttö autojen älykkäissä multimedialaitteissa on jo arkipäivää.

Lisävarusteita vakion rinnalle

Suurin osa ihmiskunnasta ei omista autoa. Meillä Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa lienee itsestäänselvyys, että taloudessa on auto tai kaksi. Ja modernin auton täytyy olla myös hyvin varusteltu. Äänentoistolaitteet ja navigointiapu ovat lähes joka autossa vakiovarusteena. Ja rahalla saa paremmankin varustelun, myös älylaitteiden suhteen. Älytekniikka huolehtii siitä, että autot ovat taloudellisia ajaa, eivätkä saastuta ympäristöä. Tai ainakin saasteen määrää yritetään minimoida. Erilaiset anturit auton moottorissa huolehtivat siitä, että moottori toimii optimaalisesti, pakokaasuja tarkkaillaan koko ajan ja näytölle tulee ohjeita taloudellisesta ajotavasta. Esimerkiksi polttoaineen kulutus ja sen jäljellä olevan määrän kertova näyttö ovat joka auton tietokoneissa vakiona.

Entä kun tila loppuu?

Kaupungistuminen asettaa rajat autoistumiselle. On arvioitu, että vuonna 2030 maapallon väestöstä asuu kaupungeissa, eikä niissä ole enää lisätilaa autoille. Tämä asettaa autojen suunnittelijoille haasteita, kuinka hoitaa liikenne kaupungeissa. Ja miten kehittää autoja ja niihin kuuluvia älyjärjestelmiä niin, että ne vastaavat liikennemuodon vaatimia tavoitteita.

Autojen ennakoidaan pystyvän tulevaisuudessa kommunikoimaan keskenään. Mikäli tämä kyky saataisiin ulotettua kaikkiin liikennevälineisiin, kuten moottoripyöriin ja polkupyöriin, vähentyisivät liikenneonnettomuudet peräti yli 98 %. Tällainen järjestelmä tuottaisi valtavan määrän dataa, jonka käsittelyyn ja hyödyntämiseen liikenteen ohjailussa tarvitaan hyvin toimivia järjestelmiä.

Toisaalta autojen polttoaineongelma on myös ratkaistava, vanhanaikainen ja nykyään käytössä oleva bensiini- tai dieselpolttomoottori ei enää vastaa tulevaisuuden normeihin. Erilaiset hybridiratkaisut ovat tätä päivää, vetyautot samoin. Sähköautojen ongelma on toistaiseksi vielä akkukapasiteetti, eli kuinka saada varastoitua riittävästi sähköenergiaa niin että sähköauto olisi todella toimiva ratkaisu.

Tulevaisuuden auto tunnistaa kuljettajansa

Tulevaisuuden autoista saa hieman ennakkomakua erilaisista autonvalmistajien konseptiautoista. Tulevaisuuden auto tunnistaa kuljettajan kasvonpiirteet ja säätää näin automaattisesti istuimet, peilit sisälämpötilan ja vaikkapa radioaseman juuri kyseiselle kuljettajalle sopivaksi. Varsinaisia ulkopeilejäkään ei enää ole, vaan ne on korvattu digitaalisella järjestelmällä, joka toimii ajoympäristön mukaan heijastaen kuvaa auton takaa tuulilasille tai muulle valitulle näytölle.

Ajettaessa maantiellä näkymä on enemmän keskittynyt auton taakse, kun taas kaupunkiajossa huomioidaan enemmän koko auton ympäristöä. Auto ajaa itse itseään ja tunnustelee jatkuvasti, onko automaattinen ajaminen mahdollista, vai tarvitaanko kuljettajan apua. Se voi olla yhteydessä vaikkapa kotiin ja tarkistaa jääkaapin sisällön tai säätää asunnon lämpötilan. Se voi myös hoitaa kaupassa asioinnin lähettämällä kauppalistan kauppaan ja tilaamalla tarvittavat tuotteet.

Tekniikan kehitys ei siis tunnu asettavan rajoja, rajat löytyvät lähinnä sieltä, mihin suuntaan haluamme autoja kehittää.

Privacy Policy